Prevence znečišťování nástroji managementu i regulace

Centrum inovací a rozvoje (CIR) je spolek, jehož hlavní náplní je již od roku 1995 prevence znečišťování ve výrobní i nevýrobní sféře.

Hlavní aktivity směřují do oblastí, jakými jsou: ochrana životního prostředí, prevence znečišťování, vodohospodářství, odpadové hospodářství, environmentální technologie, inovace výrobků a služeb, environmentální vzdělávání a systémy managementu.

Společným cílem všech projektů a činností je přispět k šíření a rozvíjení možností dosažení udržitelného rozvoje, jehož součástí je kromě ochrany životního prostředí také ekonomická prosperita a sociální odpovědnost.

Kontakt
cir@cir.cz
Centrum inovací a rozvoje
Tel.: 227186016
IČ 62935496